Struktura

Vrhunska mednarodna ekipa

Skupino GEN-I sestavlja več kot 400 mladih, vrhunsko izobraženih strokovnjakov iz različnih evropskih držav. Nadpovprečno visok je delež doktorjev in magistrov znanosti (8 %), več kot tri četrtine zaposlenih pa ima pridobljeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe. GEN-I je mlad kolektiv, saj je povprečna starost okoli 35 let.  

Struktura

Profili

Celovit splet znanj z različnih področij

Uspeh v dinamičnem in kompleksnem energetskem poslu je mogoč samo z vrhunsko ekipo strokovnjakov različnih disciplin. Naše eksperte odlikujejo odlično poznavanje trgov, poglobljena analitična in prognostična znanja, sposobnost suverenega upravljanja s tveganji in predanost.

Izkušene ekipe matematikov, fizikov in inženirjev z razvojem kompleksnih algoritmov za predvidevanje tržnih sprememb, cenovnih gibanj in vremenskih napovedi spreminjajo spremembe v priložnosti, ki našim partnerjem prinašajo zanesljivo storitev, zmanjšujejo njihova tveganja in povečujejo dodano vrednost njihovega posla.

»Prepričani smo, da so zaposleni naša najbolj dragocena dobrina. Vanje ne vlagamo zgolj z vidika financ, temveč predvsem na način, da jim zagotovimo priložnosti in možnosti razvijanja lastnih potencialov. Prav tako jim omogočamo vrhunsko vodstveno podporo pri uresničevanju ciljev, ki si jih zadajo.«
- Dr. Robert Golob
predsednik uprave GEN-I

Rast

Intenzivna rast števila zaposlenih

Skupina GEN-I se že vse od ustanovitve intenzivno kadrovsko širi, pri čemer je rast skladna s poslovnimi načrti in smelimi novimi poslovnimi potezami Skupine, širjenjem na tuje trge in dodajanjem novih blagovnih znamk. 

V svoji ekipi zato vedno z veseljem pozdravimo nove, zanesljive in strokovne sodelavce, ki s svojim znanjem in energijo pripomorejo k uspešnosti družbe.

Rast

Razpisi

Kontaktirajte nas

Alenka Potočnik

Alenka Potočnik

T: +386 1 58 96 666

F: +386 7 48 81 841

Vpiši se v bazo kandidatov

 

Če trenutno nimamo razpisanega delovnega
mesta, zanimivega za vas, se prijavite
v našo bazo kandidatov za zaposlitev.