2019

2019

Skupina GEN-I je ponovno uspešno zaključila leto. Čisti dobiček je prvič v zgodovini presegel 15 mio evrov in prodali smo rekordnih 83,4 TWh ur električne energije. Že tretje leto zapored smo ustvarili več kot 2,2 mrd evrov prihodkov in donos na kapital ostaja nad 16 %. Ob rasti poslovanja, denarnega toka in bruto marže smo še izboljšali finančno sliko ter z zniževanjem zadolženosti in kapitalsko okrepitvijo ustvarili dodano vrednost za lastnike in okrepili zaupanje finančnih trgov.

Prenesi (PDF, 10 MB)

2019

2019

V našem prvem trajnostnem poročilu predstavljamo najpomembnejše sestavne dele, ki tako skupaj kot posamezno prispevajo h konkretnim pozitivnim družbenim, okoljskim in ekonomskim učinkom. Z njimi GEN-I odpira novo poglavje obsežnega scenarija zgodbe o zeleni transformaciji in ogljično nevtralni družbi.

Prenesi (PDF, 1 MB)

2018

2018

Skupina GEN-I je postavila nove mejnike. Drugo leto zapored smo ustvarili več kot 2,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 35 odstotkov več od povprečja v predhodnih štirih letih. Čisti dobiček ostaja na lanski rekordni ravni. Na 22 evropskih trgih smo prodali 47,4 TWh ure električne energije ter dodatno 27,4 TWh ure prek terminskih finančnih pogodb.

Prenesi (PDF, 8 MB)

2017

2017

Za Skupino GEN-I je rekordno leto, v katerem smo utrdili sloves enega najhitreje rastočih energetskih podjetij v Evropi. Na 22 evropskih trgih smo lani prodali rekordnih 52,7 TWh ur električne energije. Ustvarili smo več kot 2,3 mrd evrov prihodkov, s čimer smo načrte presegli za dobrih 50 odstotkov ter 13,5 mio evrov dobička, kar je 84 odstotkov več kot v letu 2016.

Prenesi (PDF, 6 MB)

2016

2016

Skupina GEN-I je uspešno zaključila poslovno leto 2016 s prihodki, ki so presegli 1,582 milijarde EUR. Prelomno leto so zaznamovali predvsem nakup družbe Elektro energija, konsolidacija lastništva, ter implementacija nove celostne storitve GEN-I Sonce, kjer smo kot prvi dobavitelj energije v regiji ponudili izgradnjo mikro sončnih elektrarn za samooskrbo z električno energijo.

Prenesi (PDF, 8 MB)

2015

2015

Trend rasti poslovanja družbe GEN-I se je kljub zaostrenim razmeram na trgu tudi v letu 2015 nadaljeval. V poslovnem letu smo ustvarili 1,731 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 32,8-odstotno rast glede na leto 2014 in ustvarili tudi 7,028 mio EUR čistega dobička, kar je 34,5 odstotka več kot leto pred tem.

Prenesi (PDF, 5 MB)

2014

2014

Trend poslovanja GEN-I, ki v zadnjih petih letih izkazuje kontinuirano rast, se je kljub zaostrenim razmeram na trgu tudi v letu 2014 nadaljeval. V poslovnem letu smo dosegli tako rast prihodkov od prodaje, ki znašajo 1.352 mio EUR, kot tudi 20,7-odstotno rast količin prodane električne energije.

Prenesi (PDF, 6 MB)

2013

2013

Leto 2013 so kljub zahtevnim razmeram na energetskih trgih v regiji zaznamovale uspešne širitve GEN-I na tuje trge. V poslovnem letu smo ustvarili 1,28 milijarde EUR prihodkov in leto sklenili z 9.868 tisoč EUR čistega poslovnega izida.

Prenesi (PDF, 7 MB)

2012

2012

V letu, ko so zaradi neugodnih razmer številni konkurenti izginili s trga, je GEN-I svoj položaj še okrepil. Leto, v katerem smo ustvarili 1,5 milijarde EUR prihodkov, sta zaznamovala vstop na trg zemeljskega plina v Sloveniji z znamko Poceni plin in širitev na nove trge jugovzhodne Evrope.

Prenesi (PDF, 6 MB)

2011

2011

V letu 2011 je skupina GEN-I močno presegla zastavljene poslovne cilje, saj smo prihodke iz poslovanja povečali za kar 55 %. Poleg precejšnje rasti tržnih deležev na obstoječih smo uspešno vstopili tudi na nove trge - začeli smo trgovati v Turčiji in podpisali petletno pogodbo za dobavo električne energije Mestni občini Zagreb.

Prenesi (PDF, 10 MB)

2010

2010

V letu 2010 smo za 56 % povečali količine prodane električne energije ter s kar dvakratnim povečanjem količin prodane energije na trgih JV Evrope utrdili svoj položaj na tem področju. Električno energijo smo kot edini slovenski ponudnik ponudili končnim uporabnikom v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, znotraj podjetja pa integrirali prodajne in trgovalne aktivnosti.

Prenesi (PDF, 6 MB)

2009

2009

Leto 2009 si bomo zapomnili po lansiranju tržne znamke Poceni elektrika, s katero smo zaradi konkurenčnih cen dodobra prevetrili slovenski trg električne energije za male odjemalce. Kot dobavitelj nadomestne količine električne energije med predvidenim remontom največjega energetskega objekta v Sloveniji, Nuklearne elektrarne Krško, smo pokazali na pomembnost stabilnih partnerstev v energetskih poslih.

Prenesi (PDF, 4 MB)

2008

2008

V za energetske trge turbulentnem letu 2008 je bila poslovna skupina GEN-I druga najmočnejša bilančna skupina na elektroenergetskem trgu v Sloveniji in s sedmimi hčerinskimi družbami čedalje pomembnejša skupina na regionalnih trgih jugovzhodne Evrope.

Prenesi (PDF, 3 MB)

2007

2007

Leto 2007 je zaznamovala izredna dinamika sprememb na trgu z električno energijo. Rast družbe je presegla vsa pričakovanja. Podvojili smo tržni delež na domačem trgu, intenzivno razvijali aktivno prisotnost na vzhodnih trgih in dosegli pomembno vlogo pri nakupu in prodaji energije na Balkanu, kjer smo postali prepoznaven partner.

Prenesi (PDF, 4 MB)

2006

2006

Leto 2006 si bomo v podjetju GEN-I, d.o.o. zapomnili kot leto, ko smo združili znanje in kapital ter uresničili sanje. Kot odlični odločitvi sta se izkazali lastna bilančna skupina in širjenje proizvodnega portfelja. Poslovni prihodki so v letu 2006 prvič presegli 100 milijonov EUR in tako presegli načrtovane za več kot 50 odstotkov ter upravičili ambiciozne načrte za prihodnost.

Prenesi (PDF, 7 MB)