Več kot 50.000 gospodinjstev za elektriko plačuje manj

Po podatkih SODO, sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, bo družba GEN-I z električno energijo julija oskrbovala več kot 52.000 gospodinjskih odjemalcev v Sloveniji. Družbi, ki se po količini skupne dobavljene energije uvršča v sam vrh slovenskih dobaviteljev, je v le treh letih uspelo doseči 8-odstotni delež na trgu gospodinjskih odjemalcev. Podatki kažejo, da se za znamko Poceni elektrika odločajo zlasti gospodinjstva z nadpovprečno porabo električne energije.

GEN-I, ki je z električno energijo sprva oskrboval le velike poslovne odjemalce, je leta 2009 z vstopom na trg gospodinjskih odjemalcev spodbudil konkurenco med dobavitelji in vplival na zniževanje cen električne energije za vse slovenske odjemalce. S svojim delovanjem je odjemalce opozarjal na možnost, da si sami izberejo dobavitelja. Čeprav so to pravico gospodinjstva po zakonu imela že od leta 2007, je bilo zamenjav le malo, saj med do tedaj uveljavljenimi dobavitelji, tradicionalnimi regionalnimi elektro podjetji, ni bilo pravih razlik v ponudbi.

Po podatkih Javne agencije RS za energijo se je leta 2008 za zamenjavo odločilo le 591 gospodinjskih odjemalcev, v letu 2009 pa se jih je za zamenjavo svojega prejšnjega dobavitelja za GEN-I in njegovo novo znamko Poceni elektrika odločilo več kot 8 tisoč! Samo gospodinjskih odjemalcev Poceni elektrike je bilo do konca leta 2010 že skoraj 13 tisoč, do konca leta 2011 skoraj 35 tisoč, v prvi polovici letošnjega leta pa je GEN-I s svojo ponudbo dosegel 52.055 gospodinjskih odjemalcev.

Že julija letos bo odjemalcev Poceni elektrike več kot 52 tisoč, GEN-I pa bo gospodinjskim odjemalcem do konca leta 2012 dobavil skoraj 300 GWh električne energije.

GEN-I, ki velja za družbo z največjo rastjo prodaje v Sloveniji, je nameraval v gospodinjskem segmentu, na katerem lahko odjemalci danes izbirajo med 8 dobavitelji, v prvih petih letih delovanja osvojiti 10-odstotni tržni delež. Že v treh letih se je svojemu cilju močno približal. Do konca leta 2012 naj bi njihov delež v prodaji električne energije gospodinjskim odjemalcem že presegel 9 odstotkov.

Podatki kažejo, da se za Poceni elektriko odločajo zlasti gospodinjstva, ki porabijo več, kot znaša povprečje za gospodinjstva v Sloveniji. Takšni porabniki z zamenjavo dobavitelja in z izbiro Poceni elektrike tudi največ prihranijo. Poceni elektrika je po javno dostopnih cenikih že tri leta, ves čas od vstopa na trg, najugodnejša. GEN-I kot družbeno dogovorno podjetje spodbuja varčno in premišljeno rabo energije – tudi z ohranjanjem spodbudne razlike med ceno nižje in višje tarife.

Po podražitvah, ki so jih v zadnjem času uveljavili nekateri slovenski dobavitelji, Poceni elektrika ni ohranila le najnižjih cen, ampak je z ohranjeno veliko razliko med nižjo in višjo tarifo postala še boljša izbira za tiste, ki se odločajo za vklapljanje električnih naprav v času nižje tarife.

Poleg nižjih cen, ki jih odjemalcem zagotavlja na osnovi svojega delovanja na mednarodnem trgu električne energije, GEN-I mnoge prepriča s storitvami, ki jih razvija za svoje odjemalce. V okviru znamke Poceni elektrika je GEN-I kot prvi v Sloveniji vzpostavil Klicni center za pomoč uporabnikom, zagotovil samodejno plačilo dobavljene energije po dejanski mesečni porabi, omogočil vpogled v vse pomembne podatke prek spletne aplikacije, postopek zamenjave dobavitelja pa poenostavil tako, da za zamenjavo dobavitelja zadošča že podpis pogodbe, vse drugo pa za odjemalca uredi ekipa Poceni elektrike. Tri leta zapored je ta ekipa prejela tudi naziv Odjemalcu prijazen dobavitelj, ki se podeljuje na osnovi raziskave po metodi skrivnega kupca, pri kateri pristojni za dajanje informacij ne vedo, da se odzivajo na povpraševanja raziskovalca in ne dejanskega odjemalca.

»Naš prodor na trgu gospodinjskih odjemalcev je rezultat strokovnega dela naših ekip,« pravi dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe.

»Ker pametno načrtujemo nakupe elektrike na mednarodnem trgu, lahko našim odjemalcem zagotavljamo najboljše cene in nihanj ne valimo na pleča potrošnikov. S premišljenim povezovanjem s proizvajalci, s poslovanjem na mednarodnem trgu, v 17 evropskih državah, s kakovostno analitiko in strokovno temeljito pretehtanimi nakupi lahko odjemalcem Poceni elektrike zagotavljamo najugodnejše cene električne energije dolgoročno. To je prva obljuba naše znamke. Uresničujemo jo z odličnimi strokovnjaki,« še poudarja dr. Golob.

Družba GEN-I v Sloveniji zaposluje 109 ljudi. Povprečna starost zaposlenih je 33,5 let, več kot polovica pa jih ima visokošolsko ali še višjo izobrazbo. Zaposleni bodo preboj številke 50 tisoč gospodinjskih odjemalcev, ki jo te dni uradno potrjujejo evidence SODO, sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, proslavili z internimi dogodki.

Aktualne novice