Uspešen zaključek demonstracijskega projekta »Aktivni odjemalec«

V GEN-I se zavedamo, da razogljičenje v energetiki brez aktivne vloge odjemalcev ne bo mogoče. V okviru štiriletnega projekta Razvoj in demonstracija tehnologij za aktivacijo tehnološkega in ekonomskega potenciala prilagajanja odjema in prilagajanja razpršene proizvodnje pri malih odjemalcih (»Aktivni odjemalec«) smo razvili in demonstrirali tehnologije za aktivacijo tehnološkega in ekonomskega potenciala prilagajanja odjema in prilagajanja razpršene proizvodnje pri malih odjemalcih, ki z uvedbo naprednih storitev prilagajanja tako odjema malih porabnikov kot proizvodnje malih razpršenih ponudnikov, omogoča demokratično vključitev malih odjemalcev in proizvajalcev na trge z električno energijo in sistemskimi storitvami, hkrati pa napoveduje in povečuje razpoložljive kapacitete sistemskih storitev, ki jih za delovanje elektroenergetskih sistemov (EES) potrebujejo sistemski operaterji.  

V okviru projekta smo uspešno vzpostavili platformo za agregiranje fleksibilnosti razpršenih virov in porabnikov pri malih odjemalcih, razvili tri nove tehnološke produkte z možnostjo prilagajanja odjema in tri nove tehnološke produkte za prilagajanje sončne elektrarne, baterije in polnilne postaje. Skupno smo za časa projekta na demonstracijskih lokacijah namestili kar 93 naprav. V platformo smo povezali 21 toplotnih črpalk, 25 sončnih elektrarn, 6 baterij, 26 naprav za nadzor nad klimami in bojlerji ter 15 električnih polnilnic. 

Ob koncu projekta lahko zaključimo, da tehnologija že danes omogoča izvajanje storitve aktivnega odjema, razvoj tehnologij pa bo rešitve še izboljšal in pocenil. Področje je obetavno in podpira maksimiranje penetracije razpršenih obnovljivih virov energije (OVE) ter postavlja odjemalca v ospredje (decentralizacija, opolnomočenje, razvoj trga). Še vedno obstajajo nekatere regulatorne ovire, ki jih aktivno naslavljamo v priporočilih za zakonodajalce (še posebej na Agencijo za energijo), saj je potrebna njihova razrešitev. 

Projekt, v katerem so poleg GEN-I v okviru konzorcija sodelovala slovenska podjetja Elektro Ljubljana, ELES, CosyLab, Sitel, Elektrina, GOAP, Kronoterm in PLAN-NET, se je uspešno zaključil septembra letos. 

Projekt je bil sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si, v višini 1,1 mio EUR, kar predstavlja 33 % celotne vrednosti projekta. 

Aktualne novice