Ukrepi družbe GEN-I za časa epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

Družba GEN-I, d.o.o. je že pred izbruhom epidemije v Sloveniji ustanovila posebno ekipo, ki pozorno spremlja širjenje koronavirusa na državnem in svetovnem nivoju. S ciljem neprekinjenega in nemotenega procesa poslovanja se sproti sprejema ustrezne ukrepe tako na ravni organizacije dela zaposlenih kot poslovanja s strankami, poslovnimi partnerji in odjemalci.

Zaposleni so ena izmed prioritet podjetja. Prakse vodenja in razvoja ljudi uvrščajo GEN-I na zemljevid sodobnih, inovativnih in agilnih podjetij. Z dnem 13. marec 2020, je bilo 95 odstotkom zaposlenih odrejeno delo od doma. Vsem je bila zagotovljena tehnična oprema za nemoteno delo. Za zaposlene, katerih specifika dela ne dopušča nemotenega dela od doma in bi njihovo neizvajanje nalog lahko vplivalo na poslovni proces družbe je bilo zagotovljeno izolirano okolje na sedežu družbe ter na poslovnih enotah.

Lastna družbena odgovornost ter odgovornost gospodarstva v celoti, v prvi vrsti pa solidarnost, so bili razlogi za znižanje cen električne energije. GEN-I je kot prvi dobavitelj električne energije v Sloveniji svojim gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem za 15 odstotkov znižal cene tarif električne energije za obdobje od 1. 3. do 31. 5. 2020. S tem se dodatno zmanjšujejo stroški za elektriko, ki sta jih z interventnim ukrepom o oprostitvi plačil prispevka za SPTE in OVE ter tarifne postavke za obračunsko moč že znižali Vlada RS in Agencija za energijo.

Vzporedno je bil cenik s 15 odstotkov nižjimi cenami za obdobje treh mesecev oblikovan tudi za nove gospodinjske odjemalce z akcijo Pomladna akcija ostani doma ter za nove male poslovne odjemalce z akcijo Poceni elektrika za podjetnike 2020.

Solidarnost nima meja, zato smo cene znižali tudi na Hrvaškem in našim gospodinjskim odjemalcem zagotovili 15 odstotkov nižje cene na Rednem ceniku, novim pa ponudili Proljetno akcijo 2020, ki zagotavlja nižje tarife električne energije do konca junija 2020.

S pomladno akcijo Poceni plin – pomlad 2020, si obstoječi in novi odjemalci zemeljskega plina zagotovijo tri mesece kar 30 odstotkov nižje cene od tarif Rednega cenika.

S sprejetimi ukrepi si GEN-I prizadeva ohraniti zaupanje odjemalcev, ki je osnova za razvoj najboljših storitev ter ponudbo kakovostnih in enostavnih rešitev. Vlaganje v tehnologijo, v razvoj in izobraževanje kadrov omogočajo družbi, da že enajsto leto zapored ohranja položaj ugodnega in zanesljivega slovenskega dobavitelja z električno energijo in zemeljskim plinom. S prodornim in inovativnim načinom vodenja baza zvestih in zadovoljnih strank narašča in uvršča GEN-I v kategorijo najhitreje rastočih igralcev na evropskem energetskem trgu.

Aktualne novice