Tudi GEN-I na pomoč odjemalcem, prizadetim v nedavnih poplavah

Narava ne izbira in vsakič znova pokaže, kako mogočna je. Tudi sami smo spremljali dogodke ob nedavnem divjanju narave, nemočno. Zagotovo pa zmoremo priskočiti na pomoč vsem našim gospodinjskim odjemalcem.

V družbi GEN-I čutimo odgovornost pomagati pomoči potrebnim v zadnjih poplavah. Vsem gospodinjskim odjemalcem Poceni elektrike, ki so utrpeli škodo iz naslova poplav, bo GEN-I priznal 100% popust na tisti del oktobrskega računa za električno energijo, ki se nanaša na zaračunano električno energijo. V primeru, da je ta znesek na računu že poravnan, bo GEN-I priznal dobropis za ta znesek.
Osnova za pridobitev pravice do povračila je predložitev dokazila o nastali škodi. Dokazilo o nastali škodi je zapisnik o oceni škode s strani zavarovalnice ali sklep za dodelitev humanitarne pomoči ob poplavah 2012, ki jo zagotavlja Republika Slovenija v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Slovenskim Karitasom ali zapisnik lokalne skupnosti, pri čemer vsa dokazila dokazujejo, da je škoda posledica poplav med 4. in 7. 11. 2012.

Vloge z dokazili sprejemamo do vključno 15. 12. 2012, na elektronski naslov pocenielektrika@gen-i.si ali po faksu 05 33 17 807. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na brezplačni številki centra za pomoč uporabnikom 080 1558.

Pravno opozorilo:
Popust se obračuna od zneska za električno energijo, ki je na računu za električno energijo GEN-I prikazan pod postavko »Električna energija« (in ne tudi zneska, ki je na računu za električno energijo prikazan pod postavkama »Uporaba omrežja in prispevki za SODO, d.o.o.« ter »Trošarina in dodatni prispevek«). Znesek, od katerega se obračuna popust, je neto znesek, to je še brez obračunanega DDV.
Vsa zgoraj navedena dokazila o nastali škodi se morajo nanašati na nepremičnino, v kateri je merilno mesto, preko katerega družba GEN-I, d.o.o. dobavlja električno energijo. V poplavi prizadeti gospodinjski odjemalec podpiše izjavo, s katero potrjuje verodostojnost predloženih dokazil. V kolikor se kasneje ugotovi, da je ta odjemalec predložil neverodostojna dokazila oziroma se ugotovi, da ni bil prizadet v poplavah med 4. in 7. 11. 2012, si družba GEN-I, d.o.o. pridružuje odjemalcu zaračunati že priznano ugodnost. Predmet ugodnosti niso naslednje postavke na računu: stroški uporabe omrežja, dodatki in prispevki, ki jih določi država in jih dobavitelj zaračuna kupcu na računu za električno energijo.

Aktualne novice