Srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije

Danes, 26. septembra 2013 je na sedežu družbe GEN-I d.o.o. potekalo vsakoletno, že tradicionalno srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije. Na srečanju, na katerem se je zbralo približno 130 udeležencev, so se proizvajalci seznanili z aktualnimi razmerami na trgu električne energije, z novostmi na področju zakonodaje, s podatki o poslovanju skupine GEN-I, ter s ponudbo družbe GEN-I d.o.o. za proizvajalce. Proizvajalci so si v sklopu srečanja lahko ogledali Nuklearno elektrarno Krško in multimedijsko središče Svet energije.

Dobrodošlico na srečanju je udeležencem izrekel direktor družbe GEN energije d.o.o., Martin Novšak, ki se zavezuje, da bo tudi v prihodnje podpiral tovrstna srečanja.

Poseben gost srečanja pa je bil mag. Bojan Kumer, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, ki je v svojem govoru poslušalce seznanil z novim, zelo obsežnim energetskim zakonom, s podporno shemo in strateškimi usmeritvami Republike Slovenije v investicije proizvodnih naprav. Seveda se z novim energetskim zakonom ne ureja celotno področje obnovljivih virov. Novemu zakonu sledijo še podzakonski akti, ki bodo to področje še podrobneje obravnavali. Jasno je, da  sredstev za podporno shemo ne bo dovolj, zato so v energetskem zakonu že zajete spremembe, ki niso v prid proizvajalcem električne energije. Sredstev za vse ne bo, dobili jih bodo le lastniki elektrarn, ki bodo bolj konkurenčne. V svojem nastopu je v sklopu  novega Razvojnega energetskega koncepta Slovenije izpostavil tudi zanesljivost oskrbe in poudaril, da so za zanesljivost dobave električne energije v Sloveniji zelo pomembni veliki proizvajalci električne energije. Na nekaterih področjih je zanesljivost dobave že vprašljiva, zato so nova vlaganja v omrežje že nujna. Izzivov, ki so pred njimi je veliko, dodatno je v ospredje postavil zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in boj proti podnebnim spremembam.

V razpravi, ki je sledila je skupaj s predsednikom uprave družbe GEN-I d.o.o., dr. Robertom Golobom odgovarjal na številna vprašanja proizvajalcev. Predvsem so se v razpravo vključevali lastniki hidroelektrarn. Njihova mnenja so si enotna. Želijo si enakomernega razvoja obnovljivih virov in poenostavljene postopke pri gradnji elektrarn. Ocenjujejo, da poenostavljeno pridobivanje dovoljenj za gradnjo malih hidroelektrarn in s tem pričetek gradnje hidroelektrarn omogoča slovenskemu gospodarstvu novo zaposlovanje, tako na področju gradbeništva kot  elektroindustrije…,  pri čemer poudarjajo, da je smiselno pri tem uporabiti domače znanje in domač kapital.

Državni sekretar, mag Bojan Kumer se ob koncu razprave zavezal k sodelovanju z vsemi predstavniki obnovljivih virov energije v Sloveniji.

Srečanje so dodatno obogatili tudi novinarji, ki so ob prijetnem, neformalnem  druženju s predstavnikoma uprave, dr. Robertom  Golobom in Martinom Novšakom imeli priložnost, da se seznanijo z njunimi pogledi na področje obnovljivih virov v Sloveniji in o tem poročajo v medijih.

Srečanje se je zaključilo z druženjem na terasi poslovne stavbe GEN energija d.o.o..

Aktualne novice