Skupina GEN-I beleži izjemne rezultate tudi na Hrvaškem

Podjetje GEN-I Zagreb, ki je del Skupine GEN-I, obeležuje prvo obletnico vstopa na hrvaški trg z blagovno znamko Jeftina struja, ki je sestrska znamka Poceni elektrike. Od predstavitve blagovne znamke Jeftina struja 17. junija 2013 hrvaškemu trgu podjetje z električno energijo oskrbuje že 19.513 strank, od tega 16.975 gospodinjstev in 2.538 malih podjetij. Skupaj s konstantnim povečevanjem števila strank tudi v segmentu velikih podjetij ima GEN-I danes na hrvaškem trgu že 6-odstotni tržni delež.

Podjetje GEN-I Zagreb je v letu 2013 sklenilo nove pogodbe z 968 veliki poslovnimi subjekti in javnimi naročniki, v letu 2014 pa bo podjetje z električno energijo predvidoma oskrbovalo že 11 % poslovnega segmenta na Hrvaškem.

Kljub izzivom je podjetje GEN-I Zagreb v letu 2013 ustvarilo več kot 92 milijonov evrov prihodkov, v prvem četrtletju 2014 pa je prihodek podjetja v višini 30,9 milijona evrov. Medtem ko je v letu 2012 prodaja končnim uporabnikom znašala 94,1 GWh, se je to število v letu 2013 povzpelo na 354,5 GWh in v prvem četrtletju 2014 že doseglo 216,5 GWh.

"Z ustvarjenimi rezultati smo zadovoljni in veseli nas, da so hrvaški uporabniki prepoznali GEN-I kot najugodnejšega ponudnika električne energije. Vendar je pred nami še veliko vprašanj. Ko govorimo o gospodinjstvih in malih podjetjih, je največji izziv poenoten račun. Rešitev tega vprašanja bi v veliki meri omogočila, da bi uporabniki razumeli, kaj pravzaprav plačujejo in komu plačujejo. Poleg tega pa se pojavljata tudi dva velika izziva, ki sta v domeni odgovornih inštitucij na Hrvaškem. Prvi izziv so netransparentni stroški energije izravnave, ki so bistveno višji kot v sosednjih državah, drugi problem pa je zahteva dobaviteljev električne energije, da električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov, kupujejo od HROTE po netržnih pogojih. Vse to se nedvomno odraža v višjih stroških električne energije za uporabnike," je stanje na hrvaškem trgu električne energije povzel dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I.

Aktualne novice