Razprava med proizvajalci SPTE in OVE

Na sedežu podjetja GEN-I, v novi zgradbi GEN energije v Krškem se je zbralo okoli osemdeset udeležencev drugega GEN-I srečanja za proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov energije ter iz soproizvodnje toplote in električne energije (OVE in SPTE). V razpravi so oblikovali sklep, da bodo na Ministrstvo za gospodarstvo poslali pobudo za nov, bolj dinamičen model določanja cen električne energije proizvedene iz obnovljivih virov v Sloveniji.

Gostitelj direktor družbe GEN energija Martin Novšak je poudaril zavezanost GEN energije in njene hčerinske družbe GEN-I k podpiranju trajnostnega razvoja in nizkoogljičnih tehnologij: »Do trenutka, ko bomo večino električne energije pridobivali iz obnovljivih virov bo preteklo še veliko vode. V vmesnem času pa z naložbami v elektroenergetske objekte ne smemo delovati v popolnoma nasprotni smeri.«

GEN-I srečanje zbere na enem mestu OVE in SPTE proizvajalce in jim ponudi strokovne sogovornike z ravni resornega ministrstva in vplivnih institucij. S tem ustvari interakcijo, ki dobro vpliva na razvoj tega področja. »Če želimo povečevati proizvodnjo iz obnovljivih virov in hkrati pritegniti v to dejavnost več investitorjev, moramo o tem več razpravljati, hitreje in bolj življenjsko reševati neskladja in ovire, ki se na tem področju pojavljajo, predvsem pa ponuditi dobre odkupne cene. In to GEN-I že od leta 2006 počne, vendar bo trg deloval bolj pravično, če bo cena določena dinamično,« je poudaril dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I.

Udeleženci so razpravljali o trenutnem modelu, ki predvideva odkupno ceno električne energije proizvedene iz OVE in SPTE v Sloveniji v višini 10 % nad ceno v Nemčiji in ugotovili, da za pravičnejše razmere na trgu rabimo dinamični model, ki bo boljše zajel spreminjajoče se razmere na trgu in sicer tako, da se bo kalkulativna osnova cene vsako leto usklajevala s ceno v Nemčiji, vendar povečana za dejansko ceno čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

»Najpomembneje je zagotoviti, da spodbude za obnovljive vire energije niso v nasprotju s pravili enotnega tržišča. Trenutno države Evropske unije uporabljajo dva finančna sistema spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije: sistem količinskih kvot (za spodbujanje preskrbe z obnovljivimi viri energije) in sistem fiksnih cen. Pobuda, ki so jo danes oblikovali udeleženci GEN-I srečanja z OVE in SPTE proizvajalci je zelo dobra za spodbujanje odkupa obnovljivih virov energije,» je ocenil dr. Golob.

Sogovorniki udeležencev dogodka so bili: z Javne agencije RS za energijo Bojan Kuzmič in Andrej Špec, z Direktorata za energijo Ministrstva za gospodarstvo Silvo Škornik in Stane Merše s Centra za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Štefan. Razprava pa je tekla na temo pridobivanja deklaracij, investicije v nove proizvodne zmogljivosti ter številnih postopkov in dilem, s katerimi se srečujejo proizvajalci. Večina udeležencev srečanja pa si je ogledala tudi novi multimedijsko središče Svet energije.

 

 

 

 

 

 

Aktualne novice