Pri uresničevanju vizije bomo najprej preobrazili sebe

Vizija skupine GEN-I je usmerjena v brezogljično družbo. Pri zasledovanju tega cilja smo aktivnosti za zeleno preobrazbo najprej začeli pri sebi. O tem, kako smo se jih lotili, je v intervjuju za časopis Dnevnik spregovoril naš predsednik uprave, dr. Robert Golob.

»Celotna energetika je na zgodovinski prelomnici. Tako zaradi izzivov, ki jih prinaša boj proti podnebnim spremembam, kot tudi zaradi pospešene vpeljave novih tehnologij, ki bodo v celoti spremenile način delovanja energetskega sistema. Zato se moramo spremeniti tudi vsi akterji v energetskem sektorju.« 

Novim razmeram se v GEN-I prilagajamo na vseh nivojih. Nov svet se nam med drugim odpira na področju kadrovanja. »Tradicionalno kadrovsko službo smo razbili na tri dele, da bi s tem bolje zajeli izziv časa. Administracijo smo digitalizirali, s čimer smo ustvarili temelj za obdelavo tradicionalnih kadrovskih vsebin. HR poslovne partnerje smo približali poslovnim področjem kot neposredno podporo odločevalcem pri njihovem delovanju. Povsem na novo, tudi z novimi zaposlenimi s specifičnimi znanji pa smo oblikovali inovacijski oddelek HR, ki bo jedro naših novih iniciativ, s katerimi bomo spremenili kulturo delovanja GEN-I. Napredna analitika bo v tem segmentu, kot na primer pri upravljanju talentov, ključna.« 

Dve pomembni iniciativi, ki bosta zaznamovali naše prihodnje delovanje, sta obrat v zeleno in trajnostni razvoj ter digitalizacija vsega. Vpeljava teh dveh konceptov v kadrovsko funkcijo je ključna za naš prihodnji razvoj. Z aprilom bomo vse zaposlene vključili v sistem kvartalnega spremljanja ciljev in ključnih rezultatov, ki jih bodo zaposleni določili skupaj s svojimi vodji. Dodali jim bomo tedensko preverjanje, prek katerega bomo poleg ciljev redno sledili in upravljali s počutjem zaposlenih na vsaki od njihovih nalog. »Sam to orodje uporabljam že šest mesecev. V tem času sem ga testiral na približno štiridesetih zaposlenih različnih profilov in sedaj sem prepričan, da smo na pravi poti«, svojo vlogo pri vzpostavljanju sistema opisuje dr. Robert Golob.

Celoten intervju z dr. Robertom Golobom objavljamo na povezavi. 

Aktualne novice