Občutno znižanje cen električne energije

V akciji »Najcenejša elektrika« bomo vsem našim odjemalcem do konca letošnjega leta ponudili dodatno znižanje cen. GEN-I se je ob vstopu na trg z blagovno znamko »poceni elektrika« zavezal k temu, da bo svojim odjemalcem poleg naprednih storitev nudil najugodnejše pogoje pri oskrbi z električno energijo. Te zaveze smo v preteklosti dvakrat že izpolnili in s 1. oktobrom bomo to storili za vse naše gospodinjske ter male poslovne odjemalce še v tretje. Z znižanjem osnovnega cenika bodo vsi naši odjemalci v okviru blagovne znamke »Poceni elektrika« deležni občutnega znižanja cen. Tako bodo vsi naši sedanji odjemalci prejeli popust od 3 pa do 20 % na veljavni cenik.

Poleg tega pripravljamo dodatne ugodnosti, ki bodo namenjene pridobivanju novih odjemalcev. Nova gospodinjstva bodo poleg ugodnih cen dobila v povprečju dobrih 52 evrov . Prvi mesec bodo namreč ne glede na dejansko porabo za celotni račun plačala le 1 sam evro. Novi mali poslovni odjemalci pa bodo dobili »darilo« v obliki prvega meseca energije zastonj. Glede na povprečne zneske, ki jih manjši poslovni odjemalci pri GEN-I plačajo za energijo, pomeni to darilo v povprečju 113 evrov za vsakega novega manjšega poslovnega odjemalca. »Pa naj še kdo reče, da GEN-I ne vpliva na večjo konkurenčnost na trgu ponudnikov električne energije«, je dodal dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I in pojasnil, da gre za tržni pristop, ki ne daje nemudoma dobičkov, vendar se v GEN-I zavedajo, da je nov tržni segment za zdaj naložba, brez vlaganj pa ni moč povečevati tržnega deleža.

Poslovanje v prvem polletju 2010

»Protikrizna« strategija
»Skupina in družba GEN-I sta edinstven poslovni model, zato je tudi naš spopad s kriznimi razmerami v svetovnem gospodarstvu svojevrsten,« je uvodoma pojasnil protikrizno strategijo GEN-I dr. Robert Golob, predsednik uprave: »V pričakovanju težkih poslovnih let 2010 in 2011 smo že lani in predlani izpeljali razvojne naložbe, prevetrili in reorganizirali delovne procese, okrepili prodajni oddelek in usmerjenost družbe ter skupine GEN-I na stranke in trg. Letos spomladi smo prešli smo na 24/7 urnik na oddelkih za trgovanje, tako da smo na vseh relevantnih borzah prisotni 24 ur na dan, vseh 7 dni v tednu, s prvim oktobrom pa bodo dobavljene tudi prve kilovatne ure preizkusnim končnim odjemalcem na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji. GEN-I je prva slovenska družba, ki začenja z dobavo končnim odjemalcem v tujini, pri čemer je na hrvaškem trgu tudi sploh prvi tuji ponudnik električne energije, ki je usposobljen za dobavo končnim odjemalcem na Hrvaškem.«

»V času, ko se konkurenti odločajo zmerno, se je GEN-I odločal napadalno, ko vsi drugi odemikajo naložbe za razvoj v prihodnost, smo v GEN-I naložbene cikluse še pospešili in dodali nekaj razvojnih naložb tudi v letošnje leto,« je strategijo spopadanja s svetovno gospodarsko krizo opisal dr. Robert Golob, »naš cilj je, da iz krize pridemo kot zmagovalci in v dobro poslovni-finančni-kadrovski kondiciji za rast«.

Kazalci poslovne uspešnosti
Prvo polletje leta 2010 je bilo po kazalniku prodanih količinah električne energije izredno uspešno, saj je prodaja družbe GEN-I v Sloveniji znašala 1,4 TWh, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani skoraj 30-odstotkov več, medtem ko je prodaja skupine GEN-I zgolj na tujih trgih v letošnjih prvih šestih mesecih znašala kar 4,3 TWh oziroma za skoraj 40 odstotkov več kot v prvem polletju leta 2009. »Kljub zaostrenim pogojem na domačem in tujih trgih smo prodali večje količine kot lani, vendar je zaradi krize manjši dobiček,« je pojasnil predsednik uprave dr. Golob.

V prvih šestih mesecih tega leta je skupina GEN-I ustvarila 282,8 mio evrov prihodkov od prodaje, kar je 21 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 6,5 mio čistega poslovnega izida. Čistega poslovnega izida je imela skupina za 16 odstotkov več, kot je bilo načrtovano, a se kriza vendarle odraža prav na dobičku, saj je GEN-I z 20 odstotkov večjimi prihodki od prodaje ustvaril 40 odstotkov manjši čisti poslovni izid kot v primerljivem obdobju preteklega leta. »Gre predvsem za to, da smo se odločili za širitev regije v kateri je prisotna skupina GEN-I, to pa prinaša takoj stroške in čez nekaj let, ko se poslovna mreža utrdi, pozitivno vpliva na poslovanje, je pojasnil dr. Golob. V prvem polletju je družba GEN-I ustvarila 236,6 mio evrov prihodkov od prodaje in 8,2 milijona čistega poslovnega izida. V čistem poslovnem izidu družbe GEN-I so zajeti tudi prihodki dividend v višini 6,5 mio EUR, izplačanih iz hčerinskih družb.

»Na poslovanje družbe in skupine GEN-I v prvi polovica tega leta so najbolj vplivale razmere na domačem slovenskem ter 14-ih tujih trgih (Italija, Avstrija, Nemčija, Madžarska, Hrvaška, Srbija, BiH, Romunija, Bolgarija, Črna Gora, Makedonija, Grčija, Albanija in na Kosovu)«, je poudaril dr. Robert Golob in zaključil predstavljanje poslovnih rezultatov prvega polletja 2010 »za družbo in skupino GEN-I je obdobje gospodarske krize hkrati obdobje priprave na čas po koncu krize. Gledamo v prihodnost in prihodnost GEN-I je mednarodna, tako na področju trgovanja kot tudi na področju prodaje končnim odjemalcem v tujini.«

»Ključno pri letošnjem in prihodnjem poslovanju GEN-I je, da smo pravočasno ustvarili razvejano poslovno mrežo in uspešno pridobivamo čezmejne prenosne zmogljivosti. To nam omogoča uspešno upravljanje s tveganji in cenovnimi nihanji v regiji, kjer smo prisotni. Na drugi strani pa smo zelo dobro utrdili prodajne kanale in osvojili zavidljiv tržni delež na segmentu velikih poslovnih odjemalcev v Sloveniji. To znanje bomo prenašali tudi v tujino, s tem pa bo dobra ekonomija obsega vedno dobro podpirala konkurenčnost GEN-I v primerjavi z drugimi ponudniki« je podal oceno potenciala skupine in družbe GEN-I dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I.

GEN-I blagovna znamka »Poceni elektrika« bo oglaševala velike ugodnosti in popuste

»Poceni elektrika« je blagovna znamka družbe GEN-I za prodajo električne energije gospodinjstvom in manjšim poslovnim odjemalcem, ki je na trgu od marca 2009 in ima danes že 10.130 gospodinjskih ter 1.474 manjših poslovnih odjemalcev. »Danes tudi največji dvomljivci priznajo, da je »Poceni elektrika« spomladi leta 2009 pretresla trg elektrike, povečala konkurenčnost na trgu in informirala državljane, da je zamenjava možna in da je postopek enostaven,« je ocenil dr. Robert Golob.

»Za pridobivanje novih odjemalcev »Poceni elektrike«, smo se v GEN-I odločili ponuditi trgu dve ugodnosti, ki ju prejmejo novi gospodinjski in manjši poslovni odjemalci takoj po prihodu h GEN-I, in sicer bodo gospodinjstva imela prvi mesec podarjeno električno energijo, omrežnino in trošarino ter vse ostale prispevke, plačali bodo le simboličen 1 evro. Manjšim poslovnim odjemalcem bo GEN-I ob prestopu k nam podaril električno energijo za prvi mesec pri nas. Če sklepamo na populacijo iz naših dosedanjih odjemalcev, je povprečna ugodnost, ki jo bomo vsakemu novemu odjemalcu podarili od danes pa do 31.12.2010 za gospodinjstva 52,65 evra in za manjše poslovne odjemalce 113,88 evra. Pri tem velja poudariti, da bo realno najbrž ta znesek večji, ker velja logika – večji odjemalec ko ste, več boste s prestopom h GEN-I »profitirali«, je povedal dr. Robert Golob. V GEN-I pa ne pozabljajo tudi na sedanje odjemalce, za katere želijo, da so zadovoljni in jim s 1.10.2010 že tretjič od prihoda na trg leta 2009 ponujajo ugodnejše pogoje dobave, in sicer z novim cenikom za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, ki bo (odvisno od stopnje odjema in tarifne skupine) pocenil elektriko za od 3 do 20 odstotkov.

Število odjemalcev po mesecih v letu 2010:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

           
           
           

Število odjemalcev

           
 Januar Februar  Marec  April  Maj  Junij  Julij 
 Gospodinjski odjem  8.906 9.458  9.746  9.880  9.994  10.058   10.127
 Poslovni odjem 1.466 1.477 1.483  1.483             
           
           

1.480 

           

 

           
1.475  1.474 

Število odjemalcev po distribucijah od koder so prestopili h GEN-I Poceni elektriki:                                                                                                                                                            

  ELEC  FELLJ  ELMB  ELGO  ELPR 
 Poslovni in gospodinjski odjemalci 1957  4360  1615  1721  1948 

Prikaz števila odjemalcev po distribucijah od koder so prestopili h GEN-I Poceni elektriki v deležih:Moč GEN-I je v zaposlenih

V prvem polletju letošnjega leta je GEN-I zaposlil pet strokovnjakov v Sloveniji in dodatna dva v tujini, tako je bilo na polovici leta v družbi GEN-I zaposlenih 76 oseb, v skupini pa še dodatnih 11.
Zaposleni v GEN-I imajo povprečno starost 32,7 let in povprečno VII. stopnjo izobrazbe, podjetje GEN-I pa skrbi za izobraževanje svojih ljudi tako na strokovnih področjih kot tudi na področju jezikov ter vodstvenih kompetenc in komuniciranja.

___________________________________
Za vse dodatne informacije in vprašanja se obrnite na Ksenijo Jankovič po telefonu + 386 51 304 504 ali elektronski pošti ksenija.jankovic@gen-i.si

 

 

 

Aktualne novice