Javna objava o poslovanju v razmerah epidemije COVID-19 na portalu SEOnet

V GEN-I smo že pred izbruhom epidemije COVID-19 ustanovili posebno ekipo, ki pozorno spremlja širjenje koronavirusa na državnem in svetovnem nivoju. Ekipa sproti sprejema ustrezne ukrepe na ravni organizacije dela, s ciljem zagotovitve neprekinjenega poslovanja.

Z dnem 13. marec 2020 je bilo 95 odstotkov zaposlenih odrejeno delo od doma. Vsem je bila zagotovljena tehnična oprema za nemoteno delo. Večjih odstopanj v primerjavi z delom na sedežu in poslovnih enotah družbe ni pričakovati. Za zaposlene, katerih specifika dela ne dopušča nemotenega dela od doma in bi njihovo neizvajanje nalog lahko vplivalo na poslovni proces družbe GEN-I, d.o.o., je bilo zagotovljeno izolirano okolje na sedežu družbe ter na poslovnih enotah. Za dodatno varnost je bilo poskrbljeno na način, da se delovni proces izvaja z dvema ločenima ekipama.

Družba GEN-I, d.o.o., je neprestano na zvezi s svojimi poslovnimi partnerji, strankami in odjemalci ter jih sprotno obvešča o morebitnih spremembah. S ciljem zagotovitve nemotenega procesa poslovanja se stranke usmerja na uporabo elektronske pošte ter brezplačnega spletnega portala in telefonske številke 080 1558.

Celotno objavo si lahko preberete tukaj.

Aktualne novice