Imenovana je uprava za nov petletni mandat

Zaključil se je nadvse uspešen petletni mandat poslovodstvu GEN-I. Družba je od leta 2006 do 2011 podeseterila prihodke od prodaje, povečala jih je za kar 950 odstotnih točk, čisti poslovni izid pa za 931 odstotnih točk, razširila poslovanje s Slovenije na 17 trgov ter omogočila v Krškem, Ljubljani in Novi Gorici in v tujini več kot sto novih delovnih mest. Tržni delež na slovenskem trgu je danes več kot 20-odstoten, največ k temu prispeva dobava velikim poslovnim odjemalcem, vse bolj uveljavljena pa postaja tudi blagovna znamka Poceni elektrika, ki ima več kot 30 tisoč gospodinjskih odjemalcev. Družba GEN-I med drugim soupravlja z blagovno znamko sončnih elektrarn na ključ Baldur 4 in ima za naslednje leto v načrtu vzpostavitev nove blagovne znamke iz 100 % obnovljivih virov energije. V Italiji, na Hrvaškem in Avstriji uspešno dobavlja velikim poslovnim odjemalcem, med drugim tudi mestni občini Zagreb. Z dejavnostjo trgovanja skupina GEN-I vsako leto povečuje obseg in utrjuje svoj položaj med vodilnimi akterji v Srednji in Jugovzhodni Evropi, vstopa na nove trge in je v letošnjem letu aktivno sodelovala s kar 150 partnerji ter sklenila več kot 6.800 poslov.
Družba je iz edinstvenega poslovnega modela, ki pod isto streho združuje na videz konfliktni in nezdružljivi področji prodaje in odkupa ter to povezuje s pomočjo izjemno razvejane dejavnosti mednarodnega trgovanja, naredila pravo »zgodbo o uspehu«, ocenjuje predsednik uprave dr. Robert Golob in dodaja, da ima »pri tem nedvomne zasluge uprava v dosedanji sestavi, ki je delala visoko strokovno, zavzeto in v dolgoročno korist družbe GEN-I«.
Danes je v prostorih GEN-I, v Ljubljani, potekala seja skupščine družbe GEN-I, na kateri sta bila med drugim sprejeta: sklep o imenovanju novega poslovodstva za obdobje petih let ter načelno soglasje, s katerim se (po odpravi konflikta interesov skladno s prepovedjo konkurence iz 41. člena ZGD), vzpostavi možnost, da se v poslovodni organ na mesto neizvršnega člana vključi mag. Tomaž Berločnik kot predstavnik novega večinskega lastnika družbe IG energetski sistemi, d.o.o., družbe Petrol.
Na seji skupščine so bili v poslovodni organ imenovani štirje predstavniki, ki sta jih predlagala družbenika, in sicer sta bila v upravo s strani lastnika Gen energije predlagana Martin Novšak in dr. Igor Koprivnikar, drugi lastnik IG energetski sistemi pa je predlagal dr. Roberta Goloba in mag. Andreja Šajna, ki je izvršni direktor za IT in razvoj v družbi IG energetski sistemi. Mag. Šajn bo v upravi nasledil dr. Dejana Paravana, ki je prevzel mesto izvršnega direktorja za področje prodaje, ostaja pa tudi direktor hčerinskih družb na Dunaju, v Milanu in Zagrebu.
Z dnem 18.11.2011, se torej uradno začenja petletni mandat upravi. »V dosedanji sestavi uprave smo dokazali, da znamo in zmoremo kljubovati tudi kriznim razmeram in spremembam v političnih vrhovih, hkrati pa se nam s tesnejšim sodelovanjem z novim lastnikom odpirajo nove možnosti za rast in razvoj GEN-I, zato lahko pričakujemo še en uspešen mandat«, je izjavil dr. Robert Golob.

Aktualne novice