GEN-I z 2-letno zavezo

GEN-I ostaja zvest svojemu poslanstvu, ekonomiji obsega in zanesljivosti oskrbe. Zaradi tako
velikega povpraševanja za zamenjavo dobavitelja in vedno večjega tržnega dela lahko svojim
novim in starim odjemalcem, ki jih je v tem trenutku že 17.000, ponudi še nižje cene plina od
najnižjih konkurenčnih.

Namesto cene 0,3599 EUR/Sm3 lahko za meseca november in december 2012 ponudimo
še nižje cene, in sicer 0,3499 EUR/Sm3, kar je še vedno nižje od najnižje konkurenčne
cene.

Poleg tega zavezo podjetja, da do 30. 6. 2013 naše cene ne bodo presegle 0,3999 EUR/Sm3,
korigiramo v prid potrošnika. GEN-I se zavezuje, da vsaj 2 leti ne bo višal cen zemeljskega
plina za gospodinjske odjemalce. Tako bo v obdobju od 1. januarja 2013 do 31.
decembra 2014 cena zemeljskega plina za vse dosedanje in nove gospodinjske
odjemalce, ki bodo podpisali pogodbo z GEN-I do 31. 12. 2012, 0,3950 EUR/Sm3
, kar
vsekakor oporeka ocenam naše konkurence, da so naše ugodne cene zgolj začasne.

Poceni energija je sinonim za družbo GEN-I.

Aktualne novice