GEN-I vstopil na trg zemeljskega plina

Veliki poslovni odjemalci zemeljskega plina v Sloveniji že dalj časa opozarjajo, da so zaradi previsokih cen plina v neenakopravnem položaju s konkurenti v drugih državah, v katerih prosta izbira dobavitelja ni le papirnat zakon, temveč tudi dejanska praksa. Letos, ko se mnogim odjemalcem iztekajo 5-letne pogodbe z Geoplinom, ki ima v Sloveniji prevladujoč tržni položaj, se trg vendarle odpira. Družba GEN-I, ki je v nekaj letih postala največji dobavitelj električne energije, poslovnim odjemalcem omogoča sklepanje pogodb za dobave plina po bolj prilagodljivih pogojih in predvsem po nižjih cenah.

Prvi odjemalec, ki se je odločil za dobave plina po evropskih tržnih cenah, ki jih omogoča GEN-I, je Paloma d.d. Po besedah dr. Dejana Paravana, izvršnega direktorja družbe GEN-I, pristojnega za prodajo, so se v Palomi za pogodbo z GEN-I odločili po primerjavi tako cen kot ostalih pogojev dobave. Dosedanje razmere na trgu so bile takšne, da – kot mnogi drugi veliki odjemalci – niso imeli drugih možnosti, kot da pristajajo na dolgoročne 5 ali celo 10 letne pogodbe in na cene plina, ki niso bile konkurenčne. »Pri nas smo jim omogočili cene, ki so za več kot četrtino nižje od tistih, ki jih plačujejo sedaj,« pravi dr. Paravan.

Po pravkar sklenjeni pogodbi bo GEN-I Palomi v času od 1. oktobra letos do konca leta 2013 dobavil 20 milijonov standardnih kubičnih metrov plina in tako zadostil vsem njenim potrebam po tem energentu. Pogodbena količina plina pomeni 1,6 odstotka porabe zemeljskega plina v celotni Sloveniji.

Nižje cene GEN-I dosega z nakupi zemeljskega plina na mednarodnem trgu. Kupuje plin, čigar cene se oblikujejo na podlagi ponudbe in povpraševanja na evropskih energetskih borzah in niso vezane na gibanje cen nafte, kot to velja za plin, ki ga dosedanji najmočnejši ponudnik, Geoplin, kupuje v Rusiji. Medtem ko se zaradi zmanjšanih gospodarskih aktivnostih v EU cene evropskega plina v zadnjih dveh letih niso pretirano spreminjale, se je nafta v tem času močno dražila, kar je povzročilo tudi skokovito rast cen zemeljskega plina, vezanih na cene nafte.

Z dostopom do trgovalnih središč z zemeljskim plinom v centralni Evropi in z analitično načrtovanimi nakupi v pravem trenutku GEN-I dosega boljše cene in jih dolgoročno zagotavlja tudi svojim odjemalcem. Glede na to, da mnogi strokovnjaki napovedujejo, da bodo cene nafte še naprej visoke, je stroškovno neupravičeno ostajati pri pogodbah, ki na te cene vežejo tudi cene plina. Po besedah Dejana Paravana GEN-I poleg nižjih cen odjemalcem ponuja tudi produkte, ki omogočajo pregledno upravljanje stroškov nakupa, saj je na trg zemeljskega plina lahko prenesel svoje dolgoletne izkušnje z razvojem produktov in storitev na zelo konkurenčnem trgu električne energije.

GEN-I je prvi neodvisni tržni ponudnik zemeljskega plina v Sloveniji. Njegova ponudba ni odvisna od Geoplina, ki je doslej dobavljal plin tako za svoje odjemalce kot za vse slovenske lokalne ponudnike. »Naš vstop na trg z zemeljskim plinom je ključnega pomena za dejansko odprtje trga,« poudarja dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I. »Ko so bila edina možnost dolgoročne pogodbe s cenami, na katere ni bilo mogoče imeti vpliva, odjemalci pač niso imeli proste izbire dobavitelja, četudi je bilo popolno odprtje trga z zemeljskim plinom formalno uveljavljeno že 1. julija 2007. Na trgu, kjer se je vzpostavil klasični oligopol, vsi udeleženci energetskega trga preprosto niso imeli enakopravnega položaja. Naš vstop na ta trg pomeni začetek vzpostavljanja pravega konkurenčnega okolja.«

Martin Novšak, član uprave GEN-I, opozarja, da vstop neodvisnega ponudnika na trg z zemeljskim plinom povečuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva. »Da so boljše cene plina in z njim povezane storitve za slovensko gospodarstvo nujne, so v zadnjem času opozarjala številna slovenska podjetja, ki so zato k ukrepanju pozivala tudi državo. Višje cene plina so slabile njihov konkurenčni položaj. GEN-I zdaj z drugačnim pristopom k nakupom velikim porabnikom zemeljskega plina v Sloveniji končno ponuja evropsko primerljive cene,« je prepričan Novšak.

Vodstvo družbe GEN-I poudarja, da več konkurence pomeni tudi razvoj boljših storitev za odjemalce. Te so na področju energetike povezane predvsem z obvladovanjem stroškov in ščitenjem pred tveganji. V družbi GEN-I so tovrstne storitve že dodobra razvili pri dobavah električne energije. Z razvojem poslovne infrastrukture za delovanje na mednarodnem trgu z zemeljskim plinom ter s povečevanjem števila odjemalcev, ki se bodo odločili za GEN-I, nameravajo svoje strokovne in analitične moči usmeriti tudi v razvoj zahtevnejših storitev za poslovne odjemalce zemeljskega plina.

Zemeljski plin je za Evropsko unijo strateški energent, tudi zaradi njegove vloge pri vzpostavljanju nizkoogljične družbe. Ta, sicer fosilni energent, ima namreč nizke specifične emisije toplogrednih plinov. Strokovnjaki ocenjujejo, da se bo povpraševanje po njem povečevalo, v Evropski uniji pa so predvidene tudi velike investicije v infrastrukturo. Ključnega pomena za nadaljnji razvoj uporabe zemeljskega plina tako v Evropi kot v Sloveniji so prav konkurenčne cene. Vstop družbe GEN-I na ta trg je pomemben korak k njihovemu vzpostavljanju.

Aktualne novice