GEN-I Vienna uspešen s ponudbo terciarne regulacije moči v Avstriji

GEN-I Vienna je uspešno opravil tehnično prekvalifikacijo za sodelovanje v razpisih sistemskega operaterja distribucijskega omrežja Austrian Power Grid (APG) za terciarno regulacijo moči v Avstriji, kar bo omogočilo velikim poslovnim partnerjem GEN-I ustvarjati dodatno vrednost in zaslužke.

Partnerstvo z APG utrjuje sloves GEN-I kot zanesljivega in inovativnega akterja na mednarodnem elektroenergetskem trgu. Doslej so namreč na trgu ponudnikov terciarne regulacije sodelovali predvsem veliki proizvajalci in elektrarne, zato je podpisana pogodba pomemben mejnik, ki tudi velikim industrijskim odjemalcem GEN-I v Avstriji prinaša novo priložnost za ustvarjanje dodatnih prihodkov na trgu.

APG je odgovoren za aktiviranje krmiljenja rezervne moči z namenom ohranjanja stabilnega delovanja elektroenergetskega omrežja. Odstopanja od razlike, ki se pojavi v primeru izpada ali težav katere izmed elektrarn, se morajo v najkrajšem času nadomestiti z aktivacijo nadomestnih zmogljivosti. APG zato organizira tedenske in dnevne avkcije, v katerih lahko sodeluje vsak udeleženec na trgu, ki izpolnjuje posebne tehnične in pogodbene pogoje. Pridobljena akreditacija potrjuje, da GEN-I Vienna v celoti zagotavlja tako tehnično ustreznost kot predpisane varnostne standarde sodelovanja.

Aktualne novice