GEN-I uspešno vstopil na slovenski kapitalski trg in odprl liberaliziran trg v Srbiji

Družba GEN-I je s pomočjo NLB vstopila na slovenski kapitalski trg ter si s svojo prvo izdajo 360 - dnevnih komercialnih zapisov družbe GEN-I uspela zagotoviti potrebna finančna sredstva pri institucionalnih investitorjih, ki niso banke. GEN-I je tako prva slovenska družba, ki po definiciji ne sodi med javne delniške družbe, kotirajoče na Ljubljanski borzi, ki ji je uspel takšen način zagotovitve financiranja poslovanja. Sicer pa je to tretje podjetje, ki je v Sloveniji izdalo komercialne zapise.

Izdajo komercialnih zapisov ocenjujemo za izjemno uspešno, saj je podjetju GEN-I uspelo na kapitalskem trgu pridobiti načrtovanih 30 milijonov EUR. Še bolj pa nas veseli, da je zanimanje investitorjev močno preseglo načrtovano velikost izdaje in potrebo po financiranju podjetja. GEN-I je tako ponovno dokazal, da je finančno stabilno podjetje, ki uživa veliko zaupanje ne le med končnimi odjemalci in partnerji na trgu električne energije in zemeljskega plina, temveč mu zaupajo tudi slovenska finančna javnost oziroma slovenski institucionalni investitorji.
Z uspešno izdajo si je GEN-I dodatno izboljšal svojo likvidnostno pozicijo ter si hkrati zagotovil potrebne likvidnostne rezerve, s čimer je okrepil finančno moč družbe. GEN-I na ta način dodatno utrjuje udejanjanje svoje konzervativne, a pravilne, strategije upravljanja s tveganji.
Najpomembnejše značilnosti izdaje komercialnih zapisov družbe GEN-I d.o.o.: 
-Datum dospelosti komercialnega zapisa: 10. 2. 2014. 
-Letna obrestna mera: 4,30%. 
-Število investitorjev: 22. Čeprav se izdaja ni tržila v tujini, je med njimi tudi delež tujega kapitala. 
-Komercialni zapisi bodo kotirali tudi na Ljubljanski borzi.

GEN-I ODPIRA LIBERALIZIRAN TRG Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V SRBIJI
GEN-I svoje zaveze o najcenejši dobavi električne energije širi tudi izven Slovenije in tako še krepi svojo prepoznavnost v regiji. Podjetje je v teh dneh s srbsko družbo Messer Tehnogas AD podpisalo pogodbo o dobavi električne energije ter prve dobave začelo 8. februarja 2013.

Messer Tehnogas AD je del nemške skupine Messer Griesheim, največjega proizvajalca industrijskih in medicinskih plinov na svetu, in hkrati eden izmed največjih kupcev, priključenih na visokonapetostno prenosno omrežje v Srbiji. Poraba podjetja predstavlja približno 5% celotne porabe odjemalcev električne energije, priključenih na visokonapetostno prenosno omrežje v Srbiji. Pogodba med GEN-I in družbo Messer Tehnogas je sklenjena do konca leta 2013.
Messerjev dosedanji dobavitelj, Elektroprivreda Srbije, kljub izgubi velikega odjemalca ocenjuje, da je odločitev podjetja za novega, cenejšega dobavitelja, dokaz, da trg v Srbiji deluje svobodno in prosto.
Gre za prvi primer zamenjave dobavitelja na liberaliziranem srbskem trgu električne energije, GEN-I pa je tako postal edini novinec, ki oskrbuje končne odjemalce na ozemlju Srbije.

Aktualne novice