GEN-I prva družba z enotnim dovoljenjem za hišno carinjenje

GEN-I je prva družba v Sloveniji, ki je od Carinske uprave Republike Slovenije pridobila enotno dovoljenje za hišno carinjenje pri uvozu in izvozu. Dovoljene je veljavno na celotnem carinskem območju (države EU) in bo bistveno poenostavilo carinske postopke ter omogočilo integrirano upravljanje znotraj ene države. 

 http://www.carina.gov.si/si/novosti/sgd/2014/izdani_prvi_enotni_dovoljenji_za_hisno_carinjenje_pri_uvozu_oz_izvozu/

Aktualne novice