GEN-I predstavil poslovne rezultate v letu 2013

Poslovanje Skupine GEN-I sta v preteklem letu pomembno zaznamovala dva dejavnika: padanje cen električne energije na evropskih energetskih borzah ter odmeven vstop GEN-I na hrvaški trg električne energije junija 2013. Zaradi močnih pozitivnih sezonskih vplivov v zadnjem kvartalu 2013 je Skupina leto sklenila z 9.8 mio eur čistega poslovnega dobička, kar je 18,8 % več kot v letu 2012 in 6,6 % nad planom za leto 2013. Z dobavo končnim odjemalcem na osmih trgih z električno energijo in dveh trgih z zemeljskim plinom so prodali 24,3 TWh električne energije in 0,9 TWh zemeljskega plina ter ustvarili 1,28 milijarde prihodkov. Skupina je imela konec leta 2013 192 zaposlenih, kar je 26,3 % več kot v letu 2012 (152 zaposlenih).

Na slovenskem trgu je GEN-I na področju gospodinjskega odjema električne energije z blagovno znamko Poceni elektrika konec leta 2013 presegel 99.000 odjemalcev, za blagovno znamko Poceni plin, s katero so na trg vstopili leta 2012, pa se je konec leta 2013 odločilo že 17.200 odjemalcev. V letu 2013 so tako utrdili položaj največjega dobavitelja električne energije v Sloveniji. Družba GEN-I je v letu 2013 dobavila 3.368 GWh električne energije velikim in srednje velikim poslovnim odjemalcem (za 3,9 odstotkov več kot v letu 2012) in 530 GWh električne energije gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, kar po ocenah skupaj predstavlja 27,9 % tržni delež.

Tabela kazalcev Skupine GEN-I za leti 2013 in 2012

Aktualne novice