GEN-I ponovno v samem vrhu raziskave Risk & Energy Risk

Skupina GEN-I je v raziskavi Risk & Energy Risk, ki na podlagi prejetih glasovnic določi najboljše trgovce in posrednike v posamezni kategoriji, že drugo leto zapored zasedla 2. mesto na lestvici trgovcev z električno energijo v vzhodni Evropi. Tako se GEN-I uvršča med najprodornejše trgovske hiše na evropskem energetskem trgu.

Priznanje je toliko bolj pomembno, ker rezultati ne odražajo tržnega deleža, temveč kažejo, kako so strokovnjaki na energetskem tržišču ocenili kakovost storitev skupine GEN-I.

V raziskavi Risk & Energy Risk Commodity Rankings 2015 je bilo upoštevanih več kot 1400 izpolnjenih vprašalnikov, prejetih s strani bank, trgovcev z električno energijo, velikih končnih porabnikov in posrednikov, ki so na podlagi kriterijev, kot so likvidnost, cenovna politika, tveganje nasprotne stranke, hitrost izvedbe in zanesljivost, izbrali najboljše.

Ob tej priložnosti je dr. Igor Koprivnikar, član uprave družbe GEN-I, odgovoril na vprašanja publikacije Energy Risk o ključnih dejavnikih uspešnega delovanja na področju trgovanja ter podal vizijo prihodnosti delovanja družbe na zahtevnem mednarodnem energetskem trgu. Intervju v angleškem jeziku je na voljo tukaj.

Aktualne novice