GEN-I: najugodnejša izbira za odjemalce zemeljskega plina in elektrike

Podjetje GEN-I je v slabih dveh mesecih od vstopa na trg zemeljskega plina za gospodinjstva uspelo pridobiti že 20.000 vlog novih odjemalcev, tako da se s tem tržni delež oskrbe gospodinjstev približuje 20 odstotkom. V istem obdobju je podjetje GEN-I pridobilo novih 20.000 odjemalcev tudi na področju električne energije in bo s 1. decembrom z električno energijo oskrbovalo že več kot 74.000 odjemalcev.

GEN-I ostaja najcenejši ponudnik energije na trgu
GEN-I ostaja zvest svojemu poslanstvu, ekonomiji obsega in zanesljivosti oskrbe. V okviru akcije »Brez podražitev do konca 2014« GEN-I zagotavlja vsem obstoječim ter novim gospodinjskim odjemalcem, ki bodo podpisali pogodbo o dobavi zemeljskega plina do konca letošnjega leta, navzgor zamejeno ceno kar za dve leti, torej do 1. 1. 2015. Ta cena brez DDV znaša 0,3950€/Sm3. V primeru, da se cene znižajo, bodo odjemalci deležni nižjih cen, v primeru morebitnega zvišanja tržnih cen, pa se jim obračuna navzgor zamejena cena, torej 0,3950€/Sm3.
Poleg tega do konca letošnjega leta nudimo najkonkurenčnejšo ceno, ki je 0,3499€/Sm3. Poudariti velja, da pri tem nikogar časovno ne zavezujemo ter ne zaračunavamo nikakršnih pogodbenih kazni v primeru odstopa od pogodbe.
Cene za uporabo omrežja, trošarine in druge postavke na računu se z zamenjavo dobavitelja ne spremenijo. Tudi po izbiri GEN-I kot novega dobavitelja bodo računi za te stroške enaki, račun za porabljen plin pa bo nižji.

INŠTITUT VaasaETT
Gospod dr. Philip E. Lewis, direktor finskega inštituta VaasaETT, je eden največjih poznavalcev obnašanja odjemalcev na energetskih trgih ter trendov vezanih na razvoj produktov in storitev pri prodaji električne energije in zemeljskega plina. Dr. Lewis je tudi član sveta združenja Smart Energy Demand Coalition s sedežem v Bruslju. Med drugim bo podal analizo dogajanja na trgu zemeljskega plina v Evropi in drugih razvitih trgih. Dr. Lewis je predstavil najnovejšo izdajo Poročila o zamenjavi dobavitelja energentov po svetovnih trgih, ki ga vsako leto pripravlja inštitut VaasaETT. Iz predstavljenih rezultatov jasno izhaja, kako pomembno vlogo pri dejanski izbiri odjemalcev in s tem razvoju trgov imajo novi igralci na trgu, kot je v Sloveniji GEN-I. Slovenija se na podlagi teh analiz prav zaradi vstopa GEN-I danes na področju električne energije že uvršča med zrele in aktivne trge.
Po podatkih finskega inštituta VaasaETT Ltd, ki ga vodi prav dr. Lewis, je GEN-I z lansiranjem blagovne znamke Poceni plin postavil rekord v preklopih odjemalcev (t.i. switch rate) na področju zemeljskega plina v Evropi. Za najuspešnejši prodor na trg zemeljskega plina je do sedaj v literaturi štel primer z Irske, ko je ponudnik v prvem mesecu osvojil 5 % tržni delež.

Izjava dr. Philipa E. Lewisa:"Until now, according to the market leading and annual Vaasaett global utilies switching research project, the highest recorded switching attributed to any one switching campain for electrcity or gas, in any liberalised market in the world was approximately 5% of the Republic of Ireland residential market in one month achieved by Borgais. GEN-I's recent Poceni plin campain won a provisional 10% of the market in an incredible two week period. Given the expected concersion rate from provisional signups to confirmed signups, VaasaETT comfortably concludes the GEN-I campaign was the most successful switching ever recorded in Europe and infact the World."
"Iz letne globalnega raziskave o zamenjavi ponudnikov energetskih storitev VaasaETT, vodilnega inštituta na trgu, izhaja, da je bila najvišja doslej zabeležena stopnja preklopov, kot posledica akcije za zamenjavo ponudnika elektrike ali plina na katerem koli liberaliziranem trgu na svetu, približno 5 % trga gospodinjstev. To je uspelo podjetju Borgais na Irskem v mesecu dni. GEN-I je z lansiranjem blagovne znamke Poceni plin pridobil 10 % tržni delež v neverjetnih dveh tednih. Glede na pričakovano stopnjo prehoda od izpolnjenih povpraševanj do potrjenih pogodb, je inštitut VaasaETT z veliko mero gotovosti zaključil, da je primer kampanje GEN-I najuspešnejši primer, ki je bil kadar koli zabeležen v Evropi in celo na svetu."

POCENI ELEKTRIKA / POCENI PLIN / Poceni energija je sinonim za družbo GEN-I
V GEN-I z zadovoljstvom spremljamo tudi rast števila odjemalcev naše Poceni elektrike. V obdobju od vstopa na trg električne energije smo se izkazali kot verodostojen in zanesljiv partner, naše cene za elektriko pa nismo višali vse od marca 2009. Za december 2012 imamo že več kot 74.000 sklenjenih pogodb z odjemalci cenovno ugodne elektrike. Ocenjujemo, da bo v naslednjih treh mesecih skupno število naših odjemalcev električne energije in zemeljskega plina naraslo na 100.000.
Slovenski potrošniki so tako pokazali, da se še kako zanimajo za dogajanje na trgu zemeljskega plina in da se znajo racionalno obnašati, ko je na trgu zanesljiv ponudnik.

Zanesljivost dobav zemeljskega plina na najvišjem nivoju
Po tem, ko smo s 1. oktobrom začeli s prvimi komercialnimi dobavami zemeljskega plina za naše industrijske odjemalce, smo s 1. novembrom začeli tudi z dobavami za naših prvih 6.000 gospodinjskih odjemalcev. V skladu s pričakovanji potekajo dobave zanesljivo in nemoteno. Zanesljivost dobav za slovenski trg je glede na razpršenost nabavnih virov GEN-I nedvomno najmanj na enakem nivoju tistemu, ki so ga bili slovenski odjemalci deležni do sedaj. 

GEN-I zaveza je še naprej: odjemalcem smo najbolj prijazen in hkrati najcenejši ponudnik energije!

Aktualne novice