GEN-I je v skladu z Energetskim zakonom spremenil splošne pogoje

GEN-I je skladno z novim Energetskim zakonom (Uradni list RS št. 17 z dne 7. 3. 2014) dne 24. 3. 2014 sprejel nove akte družbe, in sicer:

•  Splošne pogoje za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem,
•  Splošne pogoje za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem,
•  Splošne pogoje za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3.

Vsi navedeni Splošni pogoji bodo pričeli veljati s 1. 6. 2014 in bodo v celoti nadomestili doslej veljavne Splošne pogoje za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo z dne 15. 10. 2009, Splošne pogoje za oskrbo manjših poslovnih odjemalcev z električno energijo z dne 15. 9. 2009 in Splošne pogoje za oskrbo odjemalcev z zemeljskim plinom, priključenih na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 z dne 31. 7. 2012.

Splošni pogoji se bodo uporabljali tako za pogodbe o oskrbi oz. dobavi električne energije ali zemeljskega plina, sklenjene pred datumom 1. 6. 2014, kot za pogodbe, sklenjene po tem datumu.

Vsi gospodinjski in mali poslovni odjemalci električne energije in odjemalci zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 boste nove Splošne pogoje prejeli tudi po pošti.

Aktualne novice