GEN-I je pripravljen odstopiti od napovedanega zvišanja cen

Predsednik uprave družbe GEN-I dr. Robert Golob je na včerajšnji novinarski konferenci predstavil dogajanje na energetskem trgu od vstopa GEN-I do danes in še enkrat ponovil, da je ključni dejavnik pri določanju cen električne energije v Sloveniji poleg gibanja cen na borzi v Leipzigu prav strošek čezmejnih kapacitet. Dejstvo je, da slovenska gospodinjstva v zadnjih dveh letih za tisti del računa za elektriko, ki se nanaša na električno energijo, kljub nižjemu življenjskemu standardu plačujejo več kot avstrijska.

Določanje cene električne energije za slovenska gospodinjstva
Dr. Golob je podrobneje pojasnil poslovni model GEN-I, ki temelji izključno na dolgoročnem gibanju cen in ki omogoča, da GEN-I cen za gospodinjstva ne spreminja ob vsaki spremembi na trgu. S tem lahko na učinkovit način obvaruje slovenska gospodinjstva pred kratkotrajnimi cenovnimi skoki. Cena električne energije za slovenskega potrošnika se med drugim določi glede na ceno električne energije na leipziški borzi in stroške letnega zakupa čezmejnih kapacitet. In ELES je po zakonu edini, ki upravlja s temi kapacitetami in hkrati edini, ki pridobi denarna sredstva na račun le-teh. Če je ELES za opravljanje te storitve pooblastil pisarno v tujini, to v ničemer ne vpliva na njegove zakonske pravice in obveznosti.

GEN-I je sicer od leta 2009 – 2012, kljub dejstvu, da so stroški čezmejnega zakupa naraščali od 0 do 3,5 EUR/MWh, razliko, ki bi jo moral plačati potrošnik, nosil sam. Ves ta čas smo kljub dvigu stroška za uvoz električne energije ohranjali enake cene. Ker pa je ta strošek za leto 2013 narasel na 5,5 EUR/MWh, kar predstavlja kar 13% cene električne energije, smo se v podjetju morali odločiti za prilagoditev. Kljub vsemu GEN-I še vedno ostaja najugodnejši ponudnik električne energije za slovenska gospodinjstva. 

 Brez stroška čezmejnih kapacitet, ki jih zaračunava ELES, bi bila elektrika za slovenskega potrošnika cenejša

Predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob je v ponazoritev iskrenih namenov do slovenskega potrošnika ELES-u na novinarski konferenci ponudil svojevrsten izziv.

Če se je ELES pripravljen odpovedati zaračunavanju stroškov čezmejnih kapacitet za gospodinjstva, tudi GEN-I s 1. marcem 2013 NE BO dvignil cene električne energije za gospodinjstva. Še več. GEN-I se v tem primeru javno zaveže, da cen električne energije ne bo povišal vse do konca leta 2016!

GEN-I želi s tem le še potrditi svojo namero in obljubo, da bodo cene električne energije za naše odjemalce vedno najugodnejše.
Naše cene so, za razliko od drugih ponudnikov električne energije, precej nižje od cen, ki jih ELES v svojem sporočilu za javnost navaja kot referenčne za leti 2012 in 2013. Spodnji graf pove več kot tisoč besed.


Prav tega se zaveda 82.000 naših odjemalcev, ki so na račun prehoda k našemu podjetju v povprečju vsako leto pri stroških električne energije prihranili med 40 in 100 EUR.

Dejstvo je, da smo najcenejši ponudnik električne energije, ki drži tudi zavezo o navzgor omejeni ceni zemeljskega plina. In trdno smo odločeni, da bomo takšni tudi v prihodnje.

 

 

     

Aktualne novice