GEN-I bo tudi letos izdal komercialne zapise

GEN-I bo tudi letos po vzoru tujih podjetij izkoristil možnost neposrednega zadolževanja na kapitalskem trgu. Lanska izdaja komercialnih zapisov se je izkazala za izjemno uspešno, saj je družbi GEN-I uspelo pridobiti načrtovanih 30 milijonov eur. Poleg tega je zanimanje investitorjev močno preseglo načrtovano velikost izdaje in potrebo po financiranju družbe.

Z lansko uspešno zaključeno izdajo komercialnih zapisov je GEN-I pridobil na ugledu in kreditni oceni tudi pri najzahtevnejših zahodnih poslovnih partnerjih ter vzpostavil nova sodelovanja s pomembnimi podjetji na širšem kapitalskem trgu. Poleg tega je družba zmanjšala odvisnost od slovenskih bank in znižala tveganja, ki so se potencialno kazala v slovenskem bančnem prostoru. GEN-I je pridobil kvaliteten vir financiranja po zelo konkurenčni obrestni meri, ki je skupaj z bančnimi viri zagotovil zadostno likvidnost za uspešno izvajanje osnovne dejavnosti.

V letošnjem letu bo GEN-I obnovil izdajo komercialnih zapisov, ki se trenutno nahaja v zaključni fazi zbiranja zavezujočih ponudb. Glede na odzive investitorjev bo ponudba ponovno močno presegla potrebe zadolževanja in hkrati z znižano zahtevano donosnostjo komercialnega zapisa v primerjavi s prvo izdajo družbi GEN-I omogočila znižanje stroškov zadolževanja. Enako kot v minulem letu bodo tudi tokrat zbrana sredstva porabljena za izvajanje osnovne dejavnosti, predvsem financiranja obratnega kapitala.

Tokratni obseg izdaje kreditnih zapisov še ni določen, vendar bo najverjetneje znašal 30 milijonov eur. Letošnji komercialni zapisi so namenjeni nadomestitvi lanskih, v februarju 2013 izdanih enoletnih komercialnih zapisov.

Aktualne novice