GEN-I že drugič »Odjemalcu prijazen dobavitelj energije«

Dr. Golob je prepričan, da je predlog za združitev HSE in GEN Energije slabo premišljen ter si ne zasluži podpore Vlade. »Gre za ponoven poizkus nekaterih krogov znotraj ministrstva, da izkoristijo trenutne napete razmere v energetiki in dosežejo uničenje drugega stebra. V normalni in resni državi tak predlog ne bi imel nobene možnosti, da ga večina politike podpre. Združitev obeh energetskih stebrov bi državljanom Slovenije prinesel manjšo konkurenčnost ponudnikov na trgu ter posledično občutno povišanje cen električne energije,« je prepričan predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.Še bolj dolgoročne posledice bo imela manjša konkurenčnost na področju upravljanja naložb v energetiki. Ker obstajata dva neodvisna pogleda na razvoj energetike, lahko Vlada vidi, da gre pri TEŠ6 za vprašljiv, tvegan in izjemno drag projekt, za katerega zasebnih investitorjev ni. Na drugi strani pa se interesentov za sodelovanje pri izgradnji NEK2 kar tare. »V primeru združitve energetskih stebrov bo vse skupaj prekrila megla, politiziranje in neracionalno upravljanje, kakršnemu smo danes priča v HSE. Pri tem pa je najbolj žalostno, da se vsi koli zlomijo na plečih davkoplačevalcev oziroma odjemalcev električne energije. Račun za zgrešene odločitve bodo na koncu plačali prav odjemalci, zato bi vlada morala ponovno in temeljito premisliti načrtovane ukrepe.« je ponovni poskus združevanja energetskih stebrov ocenil dr. Robert Golob.

Družba GEN-I je »Odjemalcu prijazen dobavitelj energije«
Včeraj pozno popoldne je na drugem strateškem srečanju udeležencev energetskega trga Inovacije energetike Poslovno-trajnostni preboj, na Brdu pri Kranju GEN-I ekipa Poceni elektrike ponovno prejela naziv Odjemalcu prijazen dobavitelj energije. »Priznanje je dvojna potrditev, da naši zaposleni delajo dobro: ker je že letos že drugič in ker smo s Poceni elektriko ubrali taktiko cenenosti, ta pa se običajno izključuje s kakovostjo. Zdaj smo ponovno dobili potrditev, da smo tudi kakovostni, ne samo poceni. Zato nam ta zmaga izjemno veliko pomeni,« je pomen ponovne osvojitve laskavega naslova ocenil dr. Robert Golob.

V raziskavi po metodologiji skrivnostni nakup, s katero se pridobiva uvid v vedenje organizacij do potrošnikov, pri čemer so podatki pridobljeni od navideznih potrošnikov, t.i. skrivnostnih nakupovalcev, se je med prijavljenimi podjetji s področja prodaje električne energije in zemeljskega plina najboljše izkazal GEN-I. Navidezne stranke so klicale v klicni center Poceni elektrika in vstopale prek elektronske pošte po vnaprej predpisanem scenariju ter tako zbirale podatke o odnosu do strank, od prvega stika, pozdrava, uvoda in usposobljenosti ljudi, do načina reševanja strankinega problema, usklajenosti poslovanja s standardi panoge, kjer podjetje nastopa ter prodajnih tehnik oziroma poznavanja samega produkta. (Raziskavo je zasnovalo in izpeljalo podjetje Skrivnostni nakup, d.o.o.)

Združevanje energetskih stebrov bomo plačali vsi davkoplačevalci
»Prepričan sem, da do te združitve ne sme priti, saj so utemeljitve, ki se navajajo v korist združevanja popolnoma brez osnove. Prava razloga sta le dva: utišati »jedrsko opcijo« in preusmeriti investicijski potencial Gen Energije v projekt TEŠ 6 ter uničiti konkurenco na trgu, da bodo lahko ponovno začeli z višanjem cen elektrike. Ne predstavljam si, da bi ta nepremišljen ukrep prestal medresorsko usklajevanje na Vladi, še manj pa, da je predhodno usklajen z Uradom za varstvo konkurence, kjer g. Soršak prav gotovo budno spremlja dogajanje. Na videz bi tak ukrep »rešil« probleme Vlade RS, saj bi debato o naložbi v TEŠ6 umaknila iz javnosti, vendar bi ta problem v obliki višjih računov za električno energijo izstavljala še dolga desetletja davkoplačevalcem v Sloveniji. Ustreznejše in bolj strateško ravnanje Vlade bi bilo, če bi najprej razčistila situacijo v HSE, potem pa sprožila javno razpravo o združevanju posameznih poslovnih funkcij na način, ki bo »nagrajeval« tiste, ki si to zaslužijo in ne obratno,« meni predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.

___________________________________
Za vse dodatne informacije in vprašanja se obrnite na Ksenijo Jankovič po telefonu + 386 51 304 504 ali elektronski pošti ksenija.jankovic@gen-i.si

Aktualne novice