GEN-I še vedno najugodnejša izbira

Danes je predsednik uprave družbe GEN-I dr. Robert Golob zbranim novinarjem predstavil poslovanje skupine GEN-I v preteklem letu in spregovoril o  izzivih za skupino v letu 2013.  

Predsednik uprave GEN-I, dr. Robert Golob je o letu 2012 povedal: »V poslovnem letu 2012 je skupina GEN-I dosegla zastavljene cilje. Prihodke iz poslovanja smo, glede na leto 2011, povečali za 52,5%, na skupno 1,5 mio evrov, na vseh trgih pa prodali dobrih 25,3 TWh električne energije (leta 2011 je bila ta količina 17,1 TWh). Leto  2012 smo zaključili z 8,2 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je sicer manj kot v letu 2011, a še vedno več od načrtovanega. Leto 2012 so zaznamovale izredno zaostrene razmere na mednarodnih  trgih z električno energijo, saj je predvsem dolgotrajna suša zelo zaznamovala regijo JV Evrope.

Skupina GEN-I je v letu 2012 pričela s trgovanjem v Turčiji, hkrati pa je na področju prodaje končnim poslovnim odjemalcem zabeležila povečanje tržnih deležev v Sloveniji in na Hrvaškem ter ohranila tržna položaja v Italiji in Avstriji.

Preteklo leto pa je bilo za GEN-I nedvomno zelo uspešno na slovenskem trgu: družba je ohranila položaj največjega dobavitelja električne energije končnim odjemalcem v Sloveniji s skupno prodajo 3,2 TWh (ocena za 2012 je 24% tržni delež) električne energije v letu 2012.

Leto 2012 je podjetje z lansiranjem blagovne znamke Poceni plin, ki je gospodinjskim odjemalcem omogočila pravične cene zemeljskega plina, povzročilo pravi vihar na slovenskem trgu prodaje zemeljskega plina. GEN-I je v pičlih 3 mesecih pridobil skoraj 20.000 gospodinjskih odjemalcev, kar predstavlja več kot 20% tržni delež. Tako je postal drugi največji dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji, takoj za podjetjem Geoplin.

Vzporedno z vstopom na trg zemeljskega plina je podjetje izjemno povečalo svoj tržni delež tudi pri oskrbi gospodinjstev z električno energijo. GEN-I je v letu 2012 pridobil več kot 40.000 novih odjemalcev električne energije. 

GEN-I kljub spremembi cene za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem še vedno najugodnejši ponudnik

»GEN-I je od samega vstopa na trg električne energije za gospodinjske odjemalce najugodnejši ponudnik. Cene električne energije nismo spreminjali že 4 leta. Sredi leta 2011, ko so se začele prve podražitve cen za slovenska gospodinjstva, smo v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije podali javno zavezo, da do 30. junija 2012 cen ne bomo dvignili. Zavezo smo izpolnili, saj smo v vmesnem času ceno električne energije celo znižali«, je pojasnil dr. Robert Golob.

Z letošnjim letom se bistveno povečuje strošek čezmejnih prenosnih kapacitet do Slovenije, zato se cena električne energije za gospodinjske odjemalce s 1. 3. 2013 spreminja in bo za 8,8 % višja od dosedanje.  

GEN-I  se ob tej spremembi cene zavezuje, da cene električne energije za gospodinjstva v naslednjih dveh letih ne bo zviševal, tako da bodo nove cene omejene navzgor vsaj do 31. 12. 2014. Tako kot doslej, bomo ceno v tem obdobju tudi znižali, če bodo to omogočale razmere na trgu.

Od 1. 3. 2013  - 31. 12. 2014 bodo cene  električne energije znašale:                                                                                                                                                                                  

           

 

           
           

VT (€/kWh)

           
           

MT (€/kWh)

           
           

ET (€/kWh)

           
           

cena brez DDV

           
           

0,06499

           
           

0,03599

           
           

0,05899

           
           

cena z DDV

           
           

0,07799

           
           

0,04319

           
           

0,07079

           

Poceni elektriko dobavljamo več kot 80.000 gospodinjskim in manjšim poslovnim odjemalcem.

Kljub manjši podražitvi GEN-I še naprej ostaja najugodnejši dobavitelj električne energije v Sloveniji in tudi zvest obljubi, ki izhaja iz imena naše blagovne znamke - Poceni elektrika.

Cena zemeljskega plina za gospodinjstva ostaja enaka.

»V GEN-I se bomo še naprej trudili izpolnjevati pričakovanja naših odjemalcev, sprožati pozitivne premike v oblikovanju pravičnejših cen elektrike in plina za slovenske potrošnike in ostati blagovna znamka konkurenčnih in vselej jasno razvidnih cen«, je zaključil predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.[1] Celotna poraba v Sloveniji je ocenjena na 13 TWh.

 

Aktualne novice