5. srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije

Družba GEN-I, ki se že od same ustanovitve uvršča med inovativne in hitro rastoče akterje na slovenskem in evropskem trgu, je danes, 24. septembra organizirala že 5. srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije. Na srečanju, ki vsako leto privabi več kot 130 proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje toplote ter električne energije, so predstavniki družbe GEN-I in gostujoči predavatelji predstavili aktualne trende za 2015 in ključne izzive na področju obnovljivih virov energije.

Martin Novšak, MBA, namestnik predsednik uprave družbe GEN-I je v uvodnem nagovoru predstavil poslovne rezultate družbe GEN-I in načrte skupine GEN ter izpostavil, da bo za skupino GEN letošnje leto prelomno prav na področju investicij v obnovljive vire energije. O pomembnosti investicij je spregovoril tudi dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I in dodal, da so se investicije v obnovljive vire, po prekomerni rasti v letu 2012, letos popolnoma zaustavile. Tako stanje sedaj že ogroža doseganje strateških ciljev države do leta 2020, ko bi delež obnovljivih virov moral doseči 25%. Zato je potrebno znotraj zakonskih možnosti poiskati take rešitve, ki bodo ponovno zagnale investicijski ciklus. Evropski trendi so nedvoumni, prednost naj imajo investicije v manjše, razpršene vire ob upoštevanju multiplikativnih učinkov na gospodarsko rast in delovna mesta.

V zadnjem času smo bili priča kar nekaj nepričakovanim dogodkom, povezanih predvsem z vremenom, ki so nedvomno vplivale na odkupno ceno električne energije. Zato je dr. Dejan Paravan, izvršni direktor prodaje GEN-I na srečanju spregovoril o posledicah teh nepričakovanih dogodkov in o priporočilih za leto 2015. Po ugotovitvah dr. Paravana se je trend padanja cen, po večletnem nižanju odkupnih cen električne energije iz obnovljivih virov, letos zaustavil. Na podlagi kompleksnih analiz lahko napovemo, da cene tudi v bodoče ne bodo bistveno oscilirate, ampak bodo ostale na teh nivojih.

Udeleženci letošnjega srečanja pa so lahko prisluhnili tudi zelo zanimivi razpravi Andreje Belavić Benedik z Ministrstva za infrastrukturo, Direktorat za energijo, mag. Staneta Meršeta, Institut Jožef Stefan, Primoža Tručla, Združenje slovenske fotovoltaike in dr. Dejana Paravana, GEN-I, ki so se dotaknili aktualnih tem, kot so: nova podporna shema, net metering, status upokojencev in status nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki proizvajajo električno energijo.

Prav posebna posebnost tokratnega srečanja pa je bila predstavitev električnih avtomobilov Tesla in testna vožnja z avtomobili blagovne znamke Tesla za udeležence srečanja.

Udeleženci razprave so na 5. srečanju OVE in SPTE proizvajalcev električne energije dotaknili aktualnih tem (z leve proti desni: mag. Stane Merše, Institut Jožef Stefan, dr. Dejan Paravan, GEN-I, Andreja Belavić Benedik, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo in Primož Tručl, Združenje slovenske fotovoltaike)

Udeležence srečanja je pozdravil Martin Novšak, MBA, namestnik predsednika uprave družbe GEN-I, ki je predstavil poslovne rezultate družbe GEN-I in načrte skupine GEN

Dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I in Martin Novšak, namestnik predsednika uprave družbe GEN-I

Aktualne novice