10. jubilejno Srečanje partnerjev GEN-I

Družba GEN-I je v prostorih Stare mestne elektrarne v Ljubljani organizirala 10. jubilejno srečanje partnerjev GEN-I, ki se ga je udeležilo 85 partnerjev. Tako kot v preteklih letih, je bil glavni poudarek srečanja predstavitev trendov na evropskih energetskih trgih ter glavnih novostih v portfelju inovativnih storitev, ki jih GEN-I, kot odgovor na njihove potrebe, nudi svojim partnerjem. Dogodek je zaznamovalo sodelovanje podjetja Elektro energija, saj so se letos srečanja prvič udeležili tudi njeni najpomembnejši partnerji.

Srečanje je odprl mag. Andrej Ribič, predsednik uprave Elektra Ljubljana z besedami: »Veseli me, da lahko končno na enem mestu pozdravim najpomembnejše partnerje obeh družb, Elektro energije in GEN-I. Veliko truda smo vložili v ta pomembne korak in verjamem, da bo čas pokazal, da je bila odločitev pravilna. Združitev Elektro energije z najboljšim strateškim partnerjem omogoča dolgoročno utrditev vodilnega položaja na slovenskem energetskem trgu in ohranjanje vrhunskih storitev za naše odjemalce.«

Dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I je izpostavil: »Z združitvijo dveh slovenskih največjih dobaviteljev bomo dosegli troje: bistveno bomo omejili finančna tveganja, znižali stroške storitev in s skupnimi ekipami aktivirali potencial za rast, še posebej na mednarodnih trgih. Prav z oblikovanjem skupne ekipe bomo lahko pospešili mednarodno prodajo inovativnih produktov za velike poslovne odjemalce, kot je npr. prilagodljivost odjema, saj imata GEN-I in Elektro energija veliko izkušenih in kompetentnih kadrov, ki se odlično dopolnjujejo. Poleg tega oboji podpiramo trajnostni razvoj in tudi tu lahko pri že zastavljenih projektih hitreje napredujemo s pomočjo strokovnjakov partnerskega podjetja.«

Pomemben poudarek srečanja je bil letos namenjen predstavitvi združene in enotne prodajne ekipe pod vodstvom direktorja mag. Bojana Kumra, ki je ponudila kupcem nekaj novosti, prenovljene ekskluzivne storitve ter produkte za nakup električne energije in zemeljskega plina ali pomoči pri nakupu/odločitvi, ki so na voljo le kupcem GEN-I ali Elektro energije. Predstavljena pa je bila tudi moč poglobljene analitike, upravljanja portfelja in podpora prodaji, ki odločilno vplivajo na pravilne odločitve in strategije nakupa energentov.

Osrednji del srečanja je bil kot običajno posvečen pregledu aktualnih cenovnih trendov na trgu energentov. »Za nami je leto, ko po dolgem obdobju vztrajnega padanja cen električne energije in zemeljskega plina ponovno beležimo rast cen. Dno cen pri praktično vseh energentih smo dosegli v prvem kvartalu 2016, od takrat pa cene nafte, premoga, zemeljskega plina in elektrike rastejo.« je dejal dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja v družbi GEN-I, in dodal: »Zadnje četrtletje lanskega leta je bilo pod vtisom negotovosti obratovanja jedrskih elektrarn v Franciji in dogovarjanju članic OPEC glede omejitve črpanja nafte, v prvem mesecu letošnjega leta pa smo soočeni z ekstremnimi cenami na dnevnem trgu.« Prisotnim je nato predstavil priporočila nakupnih strategij, kako ravnati v danih razmerah.

Sandi Kavalič, koordinator službe za upravljanje odjema in proizvodnje družbe GEN-I, je podrobneje predstavil dogajanja na trgu električne energije in zemeljskega plin v začetku letošnjega leta. »Po nekaj letih nadpovprečno toplih zim, smo januarja letos v regiji beležili izjemno nizke temperature, ki so občutno dvignile porabo električne energije in zemeljskega plina. Če k temu prištejemo še zelo slabe hidrološke razmere, dobimo ekstremne cene na dnevnem trgu, v nekaterih urah celo preko 300 EUR/MWh. Porast cen na dnevnem trgu, nizki vodostaji rek in skorajda nič snega v gorah, je dvignilo pričakovanja glede cen električne energije v preostanku letošnjega leta in naslednjem letu za več kot 10 %.«

Drugi del dogodka je bil namenjen predavanju o storitvah podjetja ter o trenutno izjemno pomembni temi nove usmeritve evropske energetske politike, t.i. Winter Package.

Ob zaključku dogodka je ga. Marina Lindič, vodja nabave URSA Slovenija d.o.o., ki se srečanj partnerjev udeležuje že od samega začetka povedala: »Fleksibilnost, pripravljenost, pomoč in svetovanje so razlogi, zakaj je GEN-I tista izbira, ki še vedno ostaja.« In dodala: »Tovrstna srečanja imajo zelo dober koncept, saj kupcem na razumljiv način prikažejo trende na energetskih trgih ter jim omogočajo vpogled v širše dogajanje na področju energentov. Spoznavajo se novi produkti, pri čemer je čutiti prizadevanje in trud podjetja GEN-I, da se vsako leto partnerjem ponudi nekaj več.«

 

Slika 1: (z leve) mag. Andrej Ribič, dr. Robert Golob, mag Bojan Kumer

Slika 2: dr. Dejan Paravan

Slika 3: Sandi Kavalič

Slika 4: Vitomir Panič

Slika 5: Andrej Dernikovič

Aktualne novice